Leveransinformation

Alla våra produktionsplatser har inte alla produkter ur vårt sortiment samt att beställningstiden kan variera mellan produkter. Kontakta kundcenter för mer information om produkten du söker.

För leveransen gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07, samt Leveransklausuler för byggbranschen 2008 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa tillägg. Det förutsätts att parterna tagit del av ABM 07 och Leveransklausuler för byggbranschen 2008.

Leveransvillkor

Här kan du läsa om våra leveransvillkor i sin helhet: Leveransvillkor