Jordkunskap

Det är skillnad på jord och jord.

Det är skillnad på jord och jord.

Analysmetoder

Det finns två vanliga analysmetoder som används för att ta reda på markens näringsstatus, Spurwayanalys och AL-analys.

Läs mer om analysmetoder