Växtbäddar - anläggning

Växtjord typ C BIO

  • Innehåller 40% Pimpsten
  • 100% naturlig
  • Passar till gröna tak

Växtjord med 40 volym% pimpsten. En jord vi rekommenderar där grönytan anläggs på bjälklag eller vid andra extrema situationer där det inte går att försörja växterna med en tillräckligt djup markprofil. Pimpsten ökar jordens porositet och vattenhållande förmåga samtidigt som den ger en hållbar struktur. Denna variant av Växtjord typ C innehåller väl komposterad grönkompost som tillsats. Näringsämnena frigörs långsamt och är tillgängliga för växterna under en längre tid och till större del under den varma årstiden. Rotogräsfri.

  • Art nr

    073401 bulk

  • Vikt

    ca 1000 kg/m3

Sammansättning

Pimpsten, grönkompost, torv, sand, lera, Biofer

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    5-8 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

Användning och skötsel

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Denna jord passar till planteringar på extrema miljöer där man inte kan bygga växtbäddar med optimala volymer. På tak kan det vara viktbegränsningar som avgör växtbäddens tjocklek. Då vill man optimera jordens egenskaper så att den kan fungera maximalt med minimal volym. Pimpsten är ett mycket poröst material med små porer som fylls med vatten vid regn och som kan avge vatten till rötterna när det blir en torrare period. Samtidigt är pimpstenen hård som mineralmaterial och håller strukturen över åren. Pimpsten är naturmaterial som importeras från Island.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen för att ge god skörd och bra växtförutsättningar. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Which country site would you like to visit?