Växtjord typ C

Växtjord typ C, sk bjälklagsjord är en blandning av trädgårdsjord och fukthållande, strukturskapande pimpsten. Passar utmärkt till planteringar på tak eller på andra utsatta lägen där växtbäddens volym är begränsad.

 • Innehåller 40% Pimpsten
 • Fukthållande, porös specialjord
 • Passar till gröna tak
 • Art.nr 0734

  Bulk

 • Art nr 073488

  Storsäck (ca 1000 l/säck)

 • Pimpsten, sand, torv, (kompost), Biofer

  Varudeklaration:

  Varutyp:                                                     Jordblandning
  Siktning:                                                    20 mm
  Mullhalt:                                                     5-8 vikt %
  Lerhalt:                                                       5-15 %
  pH                                                              5,5-7,5
  Ledningstal:                                               1,5-4
  Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

 • När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

  Denna jord passar till planteringar på extrema miljöer där man inte kan bygga växtbäddar med optimala volymer. På tak kan det vara viktbegränsningar som avgör växtbäddens tjocklek. Då vill man optimera jordens egenskaper så att den kan fungera maximalt med minimal volym. Pimpsten är ett mycket poröst material med små porer som fylls med vatten vid regn och som kan avge vatten till rötterna när det blir en torrare period. Samtidigt är pimpstenen hård som mineralmaterial och håller strukturen över åren. Pimpsten är naturmaterial som importeras från Island.

  Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen för att ge god skörd och bra växtförutsättningar. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Which country site would you like to visit?