Mineraljordar

Mineraljord

  • Stabil och jämn
  • Siktkurva enl. AMA anläggning 17, Växtjord A
  • Mullhalt under 2 vikt%

Mineraljord är en rotogräsfri jord som ska användas under den egentliga växtjorden. Den används för att skapa en komplett växtbädd på platser där en fungerande mineraljord saknas. Mineralämnenas fraktionsfördelning motsvarar AMA anläggning 17 tabell DCL.11/1 jord A.

  • Art nr 0731

    Bulk

Sammansättning

Sand, lera, (kalk)

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineraljord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    <2 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
Ledningstal:                                               <2
Volymvikt                                                   ca 1500 kg/m3

Användning och skötsel

Jordleveransen bör tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Mineraljorden läggs i botten av jordgropen för att skapa en växtbädd med fungerande vattentransporter igenom hela växtbädden. Djupet av mineraljorden beror på omgivningen Den ska finnas på ca 40 cm djup från ytan.

För plantering av buskar, används ca 40 cm lager av växtjord ovanpå mineraljorden. Det är viktigt mineraljorden under växtbädden inte kompakteras. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

Passar inte ensamt som växtjord. Använd någon utav våra växtjordar, beroende på växtslag ovanpå denna mineraljord.

Which country site would you like to visit?