Täckbark

Täckbark ger en enhetlig grov markyta som bildar ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år.

 • Svensk bark av furu
 • Minskar behovet av vattning
 • Ger skydd åt känsliga växter under vintern
 • Art.nr 83

  Bulk

 • Svensk furubark

  Varudeklaration:

  Varutyp:                                              Täckbark
  Siktning:                                             10-40 mm
  Volymvikt                                            ca 400 kg/m3

 • Täck känsliga växter med täckbark på hösten. På rosor, kupa upp ca 10 cm bark mot grenarna. Täckbarken skapar ett isolerande luftskikt vilket hindrar kylan från att tränga ner i marken.

  På våren ska man ta undan barken närmast stammarna så att marken kan tina och värmen kommer ner i jorden. På nyplanteringar kan det vara idé att vänta tills växterna rotat sig en aning innan barken läggs ut. Lägg tunnare lager med bark närmast stammarna och upp till 10 cm längst ut. Det hindrar ogräsväxt och avdunstning. Ogräsfrön får inte fäste i den grova ytan som torkar upp snabbt. Lagret med bark gör att behovet att vattna minskar eftersom avdunstningen minskar från den täckta jordytan. Gödsla växterna innan barken läggs ut. Täckbark förbrukar en del näring när den bryts ner.

  Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år.

Which country site would you like to visit?