Odlingsjordar

Rabattjord

 • Mörk och lucker mulljord
 • Gödslad med 100% naturgödsel
 • Passar till sommarblomsrabatter och köksträdgård

Rabattjord är en rotogräsfri och lucker mulljord som är lättarbetad och porös. Innehåller mycket organiskt material av olika slag för bästa porositet och näringshållande förmåga och sand som underlättar återfuktningen av jorden efter en torr period. Passar till sommarblomsrabatter, köksträdgården eller som jordförbättring i rabatter.

 • Art nr 0720 / 072099 Rabattjord

  Bulk

 • Art nr 072088 Rabattjord

  Storsäck (ca 1500 l/st)

 • Art nr 07209988 Rabattjord

  Storsäck (ca 1000l/st)

 • Art nr 0712 Rabattjord

  Bulk

 • Art nr 071288 Rabattjord

  Storsäck (ca 1500 l/st)

Torv, (kompost i Rabattjord Bio), barkmull, sand, långtidsverkande naturgödsel, kalk

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                     >15 vikt %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 650-700 kg/m3

Sammansättning

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Rabattjord passar till nyanläggning av rabatter för sommarblommor. Den passar bra till köksträdgård eller till odling i pallkragar. Den kan även användas som jordförbättring till sandiga och leriga jordar. Använd 20-40 cm tjockt lager till sommarblommor och grönsaker beroende på växternas storlek. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad och blanda en del av växtjorden med den befintliga jorden i botten av växtbädden.

Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.

Till gräsmattor rekommenderar vi stabila, mineralbaserade jordar såsom Gräsmattejord eller Gräsmattejord Bio. Till buskar och perenner rekommenderar vi Trädgårdsjord E eller Frilandsjord. För träd i stadsmiljöer och andra specialplanteringar har Hasselfors Garden flera olika specialjordar.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen för att ge god skörd och bra tillväxt. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Which country site would you like to visit?