Växtbäddar - Skötsel

Maskgödsel

Den svenskproducerade, KRAV-märkta maskgödseln kan användas som effektiv jordförbättring i växtbäddar, pallkragar, krukor och som dress.

Sammansättning

Kompost från maskar.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordförbättringsmedel
Siktning:                                                     5 mm
pH                                                              7-8
Ledningstal:                                               7-8
Volymvikt                                                   ca 700 kg/m3

Användning och skötsel

Maskgödsel eller vermikompost är ett gödsel som är producerat av daggmaskar. I Sveriges första storskaliga anläggning jobbar miljoner daggmaskar dygnet runt med att omvandla animaliskt gödsel och grönkompost till högvärdig gödsel. Maskgödsel tillför båda växtnäring och en mix av rikt mikroliv som har en gynnsam inverkan på växterna. Möjligheterna med produkten är många, det är ett fantastiskt jordförbättringsmedel. Maskgödseln hämmar även tillväxt av vissa svampstammar och viss bakterieflora.

Jordförbättring

Blanda i jorden direkt vid plantering som boost för att tillföra mikroliv till dina fröer/sticklingar och plantor samt tillgängliggöra näringen snabbare. Mikroberna i maskgödseln hjälper till att bryta ner näringen så att den snabbare blir tillgänglig för växterna och stimulerar rotbildning, perfekt när du vill påskynda samt stärka dina plantor.

Dress

Lägg ett lite tunnare lager om ca 1-2 cm ovanpå jorden, vattna direkt efter dressning. I en pågående kultur där du inte vill störa rotsystemet genom att blanda upp näringen i jorden är dress ett bra alternativ. Att dressa är även ett enklare alternativ till lite större ytor än t.ex. gödselvatten då du bara lägger över ett lager näring på jorden som du sen vattnar ner.

Which country site would you like to visit?