Gräsytor - skötsel

K-dress

  • Finsållad jordblandning till skötsel av gräsytor
  • Gödslar, kalkar och jordförbättrar samtidigt
  • Friskare, jämnare och grönare gräsmatta.

K-dress är en lättarbetad torv och sandblandning som används till skötsel och föryngring av redan etablerade gräsytor. Kan även användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter. Med K-dressen både kalkar, gödslar och jordförbättrar du samtidigt.

  • Art.nr 0721

    Bulk

  • Art nr 072188

    Storsäck (ca 750 l/säck)

Sammansättning

Sand, finsiktad specialtorv, gödsel

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad jordblandning
Siktning:                                                    20 mm/fin
Mullhalt:                                                    5-10 vikt %
Lerhalt:                                                      <5 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               2-4
Volymvikt                                                   ca 1100 kg/m3

Användning och skötsel

För dressning av gräsmattan börjar man med att klippa gräset och ta bort gräsklippet. Vertikalskärning eller pipluftning är till en fördel då man skapar hålutrymme för rötterna och gör samtidigt en rotbeskärning. Därefter sprids K-dressen jämnt över gräsytan, max 2 cm och krattas ner till botten av gräset.

Med K-dress kan du också reparera skadade delar av gräsmattan. Fyll groparna med K-dress och kompletteringsså om det behövs. Vid sådder ska ytan packas så fröna kommer i kontakt med jorden och ytan hållas fuktig precis som med vanlig grässådd.

Till nyanläggning av gräsmattor rekommenderas våra andra gräsmattejordar. Till växtbäddar för planteringar rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord.

 

Which country site would you like to visit?