Odlingsjordar

Grönsaksjord, 100 % naturlig

Grönsaksjord är en rotogräsfri, lättarbetad och jämn mulljord med porös struktur. Torven ger jorden struktur och bra porositet samt håller och lagrar både vatten och näring. Sanden ökar jordens förmåga att återfuktas efter en torrperiod. Näringsämnena frigörs långsamt och mest under den varma årstiden.

Sammansättning

Torv, barkmull, sand, Biofer, kalk

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    >15 vikt %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               2-4
Volymvikt                                                   ca 650 kg/m3

Användning och skötsel

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Grönsaksjord passar utmärkt till nyanläggning eller jordförbättring i trädgårdsland eller till odling av grönsaker i pallkragar. Den kan användas som jordförbättring till sandiga eller leriga jordar. Använd 20-40 cm tjockt lager beroende på växternas storlek. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad och blanda en del av växtjorden med den befintliga jorden i botten av växtbädden.

Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20 % efter utläggning.

Till gräsmattor rekommenderar vi stabila, mineralbaserade jordar såsom Gräsmattejord eller Gräsmattejord Bio. Till perenner, buskar och träd rekommenderar vi Frilandsjord, Trädgårdsjord E/Bio eller annan lämplig växtjord. För anläggningar i stadsmiljöer och andra specialplanteringar har Hasselfors Garden flera olika specialjordar.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen för att ge god skörd och bra tillväxt. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Which country site would you like to visit?