Gräsmattejord BIO

Gräsmattejord Bio är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt – och näringshållande förmåga. Jorden innehåller kompost vilket ger ett rikt mikroliv och säker etablering.

 • Sållad och jämn mineraljord för gräsytor i parker och i trädgårdar
 • Passar både till rullgräs och sådda gräsytor
 • Stabil struktur som även tål tyngre skötselmaskiner
 • Art nr 0711

  Bulk

 • Art nr 071188

  Storsäck (ca 750 l/säck)

 • Sand, torv, grönkompost, lera, kan innehålla mindre mängder naturkross eller bergkross.

  Varudeklaration:

  Varutyp:                                                     Jordblandning
  Siktning:                                                    20 mm
  Mullhalt:                                                    3-5 vikt %
  Lerhalt                                                        5-15 %
  pH                                                              5,5-7,5
  Ledningstal:                                               0,5-4
  Volymvikt                                                   ca 1300 kg/m3

 • Om marken under växtjorden inte är kompakterad och har liknande struktur som växtjorden räcker det med 10-20 cm tjockt lager av Gräsmattejord Bio. I annat fall behövs ett lager på minst 20 cm. Läs mera om hur man anlägger en gräsmatta.

  Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.

  Gräsmattejord Bio som innehåller kompost har ett rikt mikroliv innehåller en del näring. Näringen från komposten frigörs dock långsamt och därför är det viktigt att tilläggsgödsla när gräsmattan anläggs och underhållsgödsla årligen för bästa resultat. Hasselfors Garden har både Naturgödsel och Mineralgödsel för gräsmattan. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

  Till växtbäddar för planteringar rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord. Till toppdressning rekommenderas K-Dress.

Which country site would you like to visit?