Produkter

Vårt mål på Hasselfors Garden är att få fram så bra jordar som möjligt och sprida kunskap om dem.

Produkter

Våra produkter är resultatet av långvarig produktutveckling. Vi vet vad olika växter och vårt svenska klimat kräver, det är därför våra produkter gör det lätt att lyckas.