Frågor och svar om våra jordar

Liten sjö på den mosse och grönska runt om

Våra produkter består av välkontrollerade råvaror. De tillverkas runt om i Sverige av licensierade återförsäljare. Vi står bland annat för recepten och kvalitetsmärkningen. I samarbete med våra tillverkare kontrolleras jordarna regelbundet, både via externa labb och av oss.

De flesta jordar innehåller torv, lera och sand i olika blandningar framtagna för olika krav, för olika växter, växtplatser och även med tanke på skötsel med mera. En del av jordarna är framtagna enligt kraven i AMA.

Vi får många frågor om våra jordar, så nedan har vi listat de vanligaste frågorna. Här kan du läsa mer om våra produkter:  Länk till våra produkter.

Vanliga frågor

1. Det växer ogräs i jorden!

Det är skillnad på frö-ogräs och rot-ogräs. Se länk: Ogräs- oönskade växter i jorden.  De flesta av våra jordar är garanterat rotogräsfria. Det betyder att vi använder oss av rena råvaror och har kontroll på alla delar i tillverkningsprocessen. Bitar av rot-ogräs ska inte finnas i dessa jordar. Fröogräs däremot finns mer eller mindre både i torven och de andra råvarorna, samt att de även kommer med vinden. Så om det växer fröogräs i jorden är det inget anmärkningsvärt.

Tips! Om jorden läggs i växtbäddarna en tid före plantering så se till att vara extra noga med att luckra så att inte fröogräsen växer till sig och hinner fröa av sig.

2. Jordens färg stämmer inte överens med mina förväntningar.

Landscaping-jordarna skiljer sig från de jordar man köper i småpåsar hos ett Garden center. Påsjordarna innehåller mest torv och gödning. Hasselfors Gardens landscaping-produkter är för anläggning av stora ytor och skall tåla tryck från stora gräsklippare med mera. Dessutom skall växtbäddarna hålla över tid och inte sjunka ihop. Därför innehåller dessa jordar mer mineral som förutom att de blir tyngre också gör att jordarna får ett gråare och sandigare utseende till skillnad från de lättare och mer mullrika planteringsjordarna i påse.

3. Det växer inte i jorden!

De flesta av våra jordar är gödslade med långtidsverkande naturgödsel men vi har även ogödslade jordar. Jordar som är gödslade med snabbverkande mineralgödsel är ingen ide att lägga ut på senhösten. Gödningen lakas lätt ur med snö och regn och på vintertid kan växterna inte använda gödningen i marken. Väljer man en ogödslad jord måste man tänka på att gödsla upp den direkt på våren. Har du planterat i en gödslad jord räcker det oftast om du börjar gödsla dina växtbäddar säsongen efter. En gräsmatta behöver också gödning. Se exempel på gödselprogram: gödsling.

Det är givetvis också viktigt att vattna, och inte minst att underlaget är utfört korrekt. Marken får inte packas i onödan. I en kompakterad mark är det omöjligt för rotsystemet att utvecklas och bidra till friska plantor.

4. Jorden är ”död”

En gammal växtbädd som inte skötts om ordentligt behöver restaurering. Jord som upplevs ”dammig” eller ”död” kan behöva både mullämnen, struktur och gödsel, ifall den inte skall bytas ut helt.  En bra början kan vara att ta ett jordprov och få en analys på hur jorden ser ut, siktkurva, mullhalt och näringsvärden.

Det är många gånger en bra ide att mulcha marken i växtbäddarna. Det betyder att man lägger organiskt material, R-Dress , kompost eller kanske täckbark på ytan av växtbädden för att öka mullhalten, näringsnivån och fuktigheten i marken så mikrolivet får en gynnsam miljö att bo i.

Du kan också kontakta oss

Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta då i första hand företaget som du köpt jorden av, så får de i sin tur kontakta tillverkaren av jorden. Självfallet finns vi på Hasselfors Garden här som support, du kan alltid höra av dig till oss via mark@hasselforsgarden.se.