Jord

 • Vad är den bästa jorden för buskar och perenner i normala förhållanden?

  Trädgårdsjord E som är en mullrik och lucker växtjord.

  Läs mer om Trädgårdsjord E
 • Vad är skillnaden på Bio och icke Bio?

  Bio kallar vi vår jordar som är berikade med förmultnad, välbrunnen trädgårdskompost som är ren och finfördelad. Det finns ett näringsförråd i jorden som frigörs långsamt till växterna, rikt på mikroliv som gör att växterna snabbt skapar ett bra rotsystem.

 • Naturgödslad eller mineralgödslad trädgårdsjord E?

  Mineralgödslad jord är kalkad och gödslad med snabbverkande handelsgödsel, ger bäst effekt under sommarhalvåret då det ger en snabb och kraftfull gödselverkan, växterna kan tillgodogöra sig näringen snabbt.

  Naturgödslad jord är kalkad och gödslad med långtidsverkande pelleterad naturgödsel, ger bäst effekt under vår och sommarhalvåret då det ger en mer jämn gödselverkan som inte lakas ur lika lätt.