Rabatter – Perenner och mindre buskar

Olika växter har olika krav på växtbäddens jordsammansättning och pH. Växter som rhododendron trivs bäst på sura jordar och rosor trivs bäst i en näringsrik och lerhaltig jord. Hasselfors Garden har därför tagit fram anläggningsjordar för rabatter som täcker olika växtgruppers specifika behov och ger en säker etablering.

Which country site would you like to visit?