Ogräs – oönskade växter i jorden

Ogrässpridning

Fröogräs sprids främst med frö. Fröet hamnar antingen nära  moderplantan eller sprids långa sträckor om de är vindburna. Rotogräs sprider sig under marken med krypande jordstammar eller förökningsrötter. De flesta rotogräs kan även sprida sig med frö.

Rotogräs i kringliggande mark

Rotogräsen kan växa in från sidorna eller underifrån in i växtbäddar. De kan väva igenom den nya luckra jorden utan att synas ovan mark. År 2 kommer de upp genom den nya jorden.

Nedan följer en genomgång av mer eller mindre vanliga, aggressiva rotogräs som inte ska förekomma i trädgårdsjordar.

Bergsyra
Sprider sig med frö och krypande förökningsrötter som grenar sig starkt och som mycket lätt bryts av. Kan växa djupt ner i jorden.

bergsyra

Brännässla
Förökar sig med frö men främst krypande jordstammar. Sprider sig grunt och bildar täta bestånd. Växer gärna i näringsrik jord. Förväxla inte med etternässla som bara sprider sig med frö.

brannassla

Hästhov 
Sprider sig med vindburna frön och krypande rotstammar. Saftiga och spröda, starkt grenade, horisontellt växande jordstammar även djupt ner i jorden.  Breder ut sig i stora bestånd.

Hasthov

Kirskål 
Förökar och sprider sig främst med utlöpande jordstammar men kan fröa av sig. Genomväver översta jordlagret. Jordstammar sköra och rikligt förgrenade. Vanligt trädgårdsogräs som breder ut sig i stora bestånd.

kirskal

Kvickrot 
Förökar sig med delvis vindburet frö men främst krypande jordstammar som snabbt bildar täta bestånd. Sega, rikt förgrenade horisontella jord- stammar som inte växer särskilt djupt.

kvickrot

Maskros
Sprider sig främst med vindburna frön men även rotbitar ger nya plantor. Växer vanligen med en lodrät rot i översta jordlagret.

Maskros

Mjölkört 
Krypande tjocka rötter som kan gå djupt ner i jorden. Rötterna är sega och grenar sig lätt. Även avbrutna tunnare rötter kan ge nya skott. Vindburet frö.

mjolkort

Snårvinda 
Tjocka, starkt greniga jordstammar som sprider sig i övre jordlagret. Går lätt av. Nära släkt med Åkervinda som har något tunnare rötter men som också är mycket invasiv. Kan även fröa av sig.

Snarvinda

Åkerfräken 
Mörkbruna, ledade jordstammar 3-5 mm tjocka som sprider sig  horisontellt även djupt nere i jorden. Varje led kan ge nya plantor. Kan spridas med vindburna sporer. Kan inte bekämpas med Roundup.

fraken

Åkermolke 
Sprid med vindburna frön och med långa krypande förökningsrötter. Vit mjölksaft kommer fram om de bryts av. Bryts mycket lätt av och även små bitar bildar nya skott.

akermolke

Åkertistel
Sprids med vindburet frö och långa förökningsrötter. Vågräta rötter som växer i flera våningar. Rötterna bryts lätt av, en 5 cm rotbit kan utveckla nytt skott från 15 cm djup.

akertistel

Åkervinda
Nära släkt med snårvinda. Mycket invasiv ört som kan gå ner till 2 m i jorden. Skott kan utvecklas både från krypande och vertikala rötter samt rotbitar. Kan även spridas med frö.

akervinda

 

Which country site would you like to visit?