Gröna fredagsluncher på Makajo

Hur kan man dra nytta av dagvatten i städerna? Går det att plantera en äng mitt i stan? Och varför är biokol så användbart? Det är några av de ämnen som vi kommer att berätta om under hösten.

makajo_inbjudan

Den 29 november kl. 12.00-14.00 är det dags för nästa gröna fredagslunch på Makajo i Stockholm. Då kommer Miriam Dovrén från Eriksbo plantskola att prata om Grönare städer. Hon kommer att prata om vedartade växter och perenner, vad behöver man tänka på när man planerar? Vilka växter trivs var? Vilken typ av jord som passar för olika miljöer och växter?

Under hösten kommer du kunna träffa experter inom anläggning av gröna miljöer, för att lyssna och diskutera framtidens möjligheter och utmaningar. I samband med föreläsningen bjuder vi på lunch.

Vi riktar oss till dig som jobbar som landskapsarkitekt, med anläggning och som föreskriver eller anlägger gröna stadsmiljöer.

Anmäl dig senast den 25/11 till jennifer.nilsson@hasselforsgarden.se.

Boka redan nu upp följande datum:

29 november
Grönare städer
Miriam Dovrén, Eriksbo Plantskola

5 december (detta är en torsdag)
Blågröngrå – System för levande gator
Kent Fridell

Januari 2020
Ängsetablering
Karin Håkansson, Vegtech