Citykross- vår egen version av kolmakadam

I takt med att klimatet förändras blir det allt mer viktigt att ta hand om både dagvatten och värmeböljor. Citykross är en produkt som har flera klimatsmarta fördelar.

Citykross går att använda till alla typer av växter. Rekommenderas dels för hårdgjorda ytor i stadsmiljöer samt där man vill hantera dagvatten. Den främsta fördelen är att produkten naturligt skapar en stabil struktur som inte kompakteras. Citykross är en blandning av krossad sten, biokol och grönkompost där den krossade stenen skapar en porositet som bibehålls trots belastning ovanifrån. Det är som en skelettjord i miniformat där växternas rötter hittar både syre och fukt i de grova porerna.

 

Citykross 32-63 kan användas som förstärkningslaget för växtbädd till träd och buskar på platser där ytan lätt kompakteras av belastning.

Which country site would you like to visit?